ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม  
รหัสผลิตภัณฑ์ : 320119-A02

ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ตะกร้าหวาย (OTOP)

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มจักสานหวายบ้านบุทม
8/3 หมู่ 4 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ติดต่อ : นายประหยัด สวนงาม